PROSJEKTER / TIDLIGERE PROSJEKTER


Kunst som hjelper 2015

Årets "Kunst som hjelper" prosjekt igangsatt
Kunst som hjelper 2015
Fredag 28.10 ble malerlerret til 48 sjetteklassinger overlevert på Sodin skole. Elevene vil nå ta fatt i den kreative delen og med maling og pensel skape kunst på de foreløbig hvite lerretene. Første søndag i advent vil det så bli arangert kunstauksjon i Wesselgården, og overskuddet går som vanlig til Poliopluss prosjektet.

Elevene vil i år ta utgangspunkt i den verdenskjente østerriske kunstneren Fridensreich Hundertwasser, som helt sikkert vil inspirere elevene med sine sterke og lyse farger.

Under overleveringen orienterte Henrik Brekken og Willy Merkesnes både om prosjektet og om Rotary generelt.

Kunstauksjon i Wesselgården 29.11.2015 kl. 1600.
I år er prosjektet et samarbeid mellom Sodin skole og Hemne Rotaryklubb.
Avisa ST omtalte saken i et stort oppslag tirsdag.24.11.15


Blomstersalg 2010
Picture

Hemne Rotaryklubb hvert år hatt tradisjon for å samarbeide med 2 utvalgte organisasjoner for innsamling av penger til spesielle formål.

Det kan tidligere nevnes samarbeid med Hemne Røde kors, Hemne og Snillfjord hørsellag og Vanntanken. Pengene har vært brukt til nyttige formål/utstyr og det kan nevnes mobil hjertestarter, lydører ved barnehagene i Hemne og vann til Mali for å nevne noe.

Salget skjer normalt et par dager før 17. mai, og det tilbys fine 17. maibuketter til forbipasserende på kjøpesentra/butikker i Kyrksæterøra sentrum.

Klubbsamarbeid om vannbrønner i Mali

Prosjektet er et samarbeid mellom flere Rotaryklubber i distrikt 2280 for bistand til graving av brønner i Mali. Prosjektet gjennomføres sammen med Vanntanken i Hemne. Vanntanken er en organisasjon med utspring i Hemne, og samler inn penger i lokalsamfunnet for å bidra til graving av brønner i Mali. Se mer informasjon på www.vanntanken.no .
Prosjektet er nå ferdig designet og består av følgende partnere: Rotaryklubbene Hemne, Meldal, Bjugn, Frei og Trondhjems gir kr 5 000,- hver. I tilegg har prosjektet søkt disktriktet om midler og har fått tilsagn på kr 10 000,-. Hemne Rotaryklubb er prosjektleder fra Rotary sin side.

Prosjektene gjennomføres i samarbeid Vanntanken og med Care i Mali. Alle midler går til prosjektet, ingen til Care sin administrasjon. Rotary i Hemne har også tidligere samlet inn penger til Vanntanken gjennom blomstersalg, og vi er glade for å ha fått med oss flere klubber for å kunne bidra sterkere. Hensikten er selvsagt at vi sammen bidrar med mer og bedre vann i Mali og at klubbene samarbeider om et godt prosjekt der hovedandelen er dekket fra Rotaryklubber i disktrikt 2280. Vanntanken har til nå bidratt til bygging av over 10 brønner i Mali, og dette er vann som kommer mange tusen voksne og barn til gode på ulike måter. Dette arbeidet gjør en utrolig forskjell for menneskene i disse landsbyene.

Oppstarten av prosjektet er blitt forskjøvet flere ganger, men vi er nå glade for å komme igang.  Prosjektet startet formelt 01.12.10, brønnen er nå ferdig gravd, men det står igjen noe arbeid for å sikre at den er god nok for tørkeperioden. Endelig ferdigstillelse blir trolig i april-mai 2011.

Brønnen ligger i Segouregionen i Mali og har en total kostnad på kr 57 000,-. Rotaryklubbene og distriktet stiller med kr 35 000,- og Vanntanken med resten. Dybden er beregnet til 6,5 meter (graves for hånd og forskales med betongelementer). Brønnen betjenes i etterkant ved hjelp av en manuell heisemekanisme og en skinnpose som bøtte. 
Brønnen er en kombinasjonsbrønn til drikkevann og dyrking av grønnsaker.
Koordinatene er 14°00'37,3" N 005°35'08,4" W (kan limes inn i Google Earth e.l)

Klikk på lenken nedenfor for å vise lokasjon:

Vis større kartKunst som hjelper

Prosjektet kunst som hjelper har blitt en tradisjon i Hemne Rotaryklubb. Arbeidet gjennomføres på dugnad av klubbmedlemmene, og i samarbeid med 6. trinn på Sodin skole. Effekten av arbeidet er betydelig: det samles inn penger som bidrar til utryddelsen av polio, og det har en informasjonseffekt om Rotary mot ungdom.  

SLIK GJØR VI DET SAMMEN: 

Medlemmene i Hemne Rotary lager bilderammer for elevene på 6. trinn ved Sodin. Elevene maler bilder som skal auksjoneres ut av Hemne Rotary. Auksjonen skjer på et arrangement før jul. Hemne Rotary informerer om auksjonen slik at den blir markedsført. Pengene som kommer inn går til arbeidet med å hjelpe barn i Asia og Afrika som enda ikke er beskyttet mot Polio (en sykdom som gjør at barn blir lam og kan bli funksjonshemmet resten av livet


Møteinformasjon

Møtested: Skogrand Camping
Adresse: Lernesstranda 7
Postnummer: 7200
Sted: Kyrkesæterøra
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nyheter fra Rotary i Norge

Loading RSS...

NYHETER FRA DISTRIKTET

Loading RSS...